Hệ thống Thông tin Tiêm chủng Quốc Gia

  • Quản lý đối tượng theo mã số cá nhân
  • Lập kế hoạch tiêm
  • Quản lý vắc xin, vật tư
  • Thống kê, báo cáo

Truy cập

Sổ tiêm chủng điện tử

  • Biết tình hình tiêm chủng của các thành viên trong gia đình bạn
  • Quản lý, theo dõi lịch sử tiêm chủng suốt đời
  • Nhận thông báo mời tiêm, nhắc lịch tiêm chủng

 

Truy cập

Tiêm chủng


An toàn tiêm chủng

Các kiến thức, biện pháp đảm bảo an toàn trước và sau buổi tiêm chủng

Tin tức

Danh mục vắc xin

Tiếng nói chuyên gia

Sẽ đưa hoạt động tiêm chủng vào bảo hiểm y tế

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ trưởng Bộ Y tế

Áp dụng hệ thống phần mềm vào quản lý tiêm chủng để hướng tới tiêm chủng không giấy, nhanh chóng cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân

GS.TS Nguyễn Thanh Long

GS.TS Nguyễn Thanh Long
Thứ trưởng Bộ Y tế

Tôi kêu gọi tất cả mọi người dân hãy nhận thức tầm quan trọng, tính bắt buộc, lợi ích của việc tiêm chủng cho con em mình, vì chính mình và vì cộng đồng

Vũ Đức Đam

Vũ Đức Đam
Phó Thủ Tướng

Các bà mẹ cần biết

Cơ sở tiêm chủng

Cơ sở tiêm chủng tại Hà Nội

1. Trung tâm Tiêm chủng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Địa chỉ: Số 131 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: Phòng tiêm chủng: (024) 39717694/39723173

Xem tiếp

Đối tác

Trên cùng