Tháng Mười, 2015

Hà Nội tích cực triển khai Kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng thực hiên tiêm vắc xin Quinvaxem đảm bao an toàn hiệu quả

Thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng ban hành kèm theo Quyết định số 3029/QĐ-BYT ngày 21/8/2013 của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở tiêm chủng. Đến nay, tất cả 577/577 xã, phường đều đã được […]

Xem tiếp

Trên cùng