Lịch tiêm chủng cho trẻ em

Lịch tiêm chủng cho trẻ em từ lúc mới sinh đến 6 tuổi phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các giai đoạn tuổi trong lịch là thời điểm sớm nhất có thể tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh tương ứng. Vì lý do nào đó không thể tuân thủ đúng thời gian này thì nên cho trẻ tiêm càng sớm càng tốt.

Bài viết liên quan

Trên cùng