70 nguyễn chí thanh

Danh mục vắc xin tại Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội – 70 Nguyễn Chí Thanh

Để thuận tiên cho việc tìm kiếm thông tin Danh mục các loại vắc xin hiện có tại Phòng tiêm chủng dịch vụ Trung tâm y tế dự Phòng Hà Nội – 70 Nguyễn Chí Thanh. Các bạn có thể tham khảo danh mục dưới đây. Lưu ý: Một số loại vắc xin của trung […]

Thẻ: ,

Xem tiếp

Trên cùng