HỆ THỐNG THÔNG TIN TIÊM CHỦNG QUỐC GIA

Đăng nhập

Bạn chưa nhập tên đăng nhập
Bạn chưa nhập mật khẩu
Điện thoại hỗ trợ: 1800 8000 (Nhánh 4)

Thông báo

Kính gửi quý khách,
Từ 20 giờ ngày 16/03/2023 đến 05 giờ 30p ngày 17/03/2022 hệ thống Tiêm chủng quốc gia sẽ tạm ngừng hoạt động để nâng cấp hạ tầng dịch vụ.
Quý khách không thể đăng nhập và sử dụng hệ thống trong thời gian nâng cấp.
Vì vậy xin quý khách lưu ý để không bị ảnh hưởng công việc.
Xin trân trọng cảm ơn!